VYHLEDÁVAČ AGENTUR DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jak s aplikací pracovat? Technická podpora 9:00-16:00
225 774 241
Úvod > Legal disclaimer

PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.PREHLEDADP.CZ

Obsah:

O webových stránkách www.prehledadp.cz

Webové stránky www.prehledadp.cz poskytují informace o společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o.. Webové stránky představují informační zdroj. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely a v žádném případě nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka ani lékařskou či jinou odbornou péči.

Práva k duševnímu vlastnictví

Majitelem veškerých autorských práv a práv k veškerému duševnímu vlastnictví, které je obsaženo na webových stránkách www.prehledadp.cz, je společnost Baxter International Inc. nebo její koncernové společnosti (dále jen "Baxter"). Neoprávněné použití stránek a/nebo jejich obsahu je zakázáno a tyto stránky včetně jejich obsahu lze použít pouze pro nekomerční osobní užívání. Názvy výrobků a služeb Baxter jsou ochrannými známkami společnosti Baxter International Inc. nebo jejích koncernových společností, pokud není uvedeno jinak. Žádné ustanovení těchto Podmínek nesmí být vykládáno jako udělení jakékoli licence nebo práva k jakémukoli duševnímu vlastnictví Baxter.

Užívání webových stránek

Vstup na webové stránky www.prehledadp.cz a jejich užívání, včetně užívání informací uvedených na těchto stránkách, se řídí těmito Podmínkami užívání. Vstupem na tyto stránky a jejich užíváním potvrzujete, že s obsahem Podmínek užívání (včetně vyloučení či omezení odpovědnosti Baxter) souhlasíte, že jste se s aktuálním zněním Podmínek užívání seznámili, a že Podmínkám užívání rozumíte. Pokud s Podmínkami užívání nebo jakýmkoli jejich ustanovení nesouhlasíte, neseznámili jste se s nimi nebo jim nerozumíte, na webové stránky www.prehledadp.cz nevstupujte a neužívejte je. Baxter upozorňuje, že obsah Podmínek užívání může být čas od času změněn. Seznamte se prosím proto vždy před užívání těchto stránek s aktuálním zněním Podmínek užívání. Obsah těchto stránek užíváte na vlastní riziko.

Obsah webových stránek

Přestože se Baxter snaží zajistit, aby webové stránky www.prehledadp.cz obsahovaly aktuální a přesné informace, Baxter neodpovídá za to, že obsah stránek je a stále bude přesný, aktuální, pravdivý, úplný, vhodný k používání a že není a nebude zavádějící a dále že tyto stránky budou vždy k dispozici pro užívání. Baxter nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek Vám či třetí osobě a/nebo vzniklou v souvislosti se spoléháním se na informace uvedené na stránkách, s jejich užíváním, špatným použitím či interpretací. Baxter neodpovídá ani za žádné škody, které Vám mohou být způsobeny jakýmikoli počítačovými viry při užívání těchto stránek. Souhlasíte, že jste odpovědni za to, abyste zajistili dostatečná ochranná opatření proti těmto hrozbám. Webové stránky www.prehledadp.cz mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných zřizovatelů. Baxter neprovádí kontrolu obsahu těchto stránek a nenese žádnou odpovědnost ani neručí za tento obsah a jeho správnost. Na odkazované stránky vstupujete a užíváte je i jejich obsah na Vaše vlastní riziko. Uvedení odkazu na jiné webové stránky nepředstavuje schválení odkazované stránky, jejího obsahu, produktů nebo služeb ze strany Baxter.

Ochrana soukromí

V pravidelném obchodním styku Baxter získává osobní údaje prostřednictvím interakce a komunikace s pacienty, zdravotnickými odborníky, zaměstnanci a dalšími subjekty. Baxter uznává a respektuje právo na soukromí jednotlivců, pokud jde o takové osobní údaje. Jako důkaz svého závazku ohledně ochrany soukromí vytvořilo vedení Baxter Globální zásady ochrany osobních údajů, aby bylo zajištěno, že ochrana soukromí je klíčovou součástí firemní kultury a podnikání Baxter. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se zásad Baxter o ochraně osobních údajů nebo chcete-li mít přístup nebo opravit své osobní údaje, které od Vás Baxter shromáždil, prosím, klikněte zde pro další informace.

Zdravotnické informace

Webové stránky www.prehledadp.cz mohou obsahovat zdravotnické informace a informace týkající se různých onemocnění a jejich léčby. Tyto informace nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka. Neužívejte proto informace uvedené na těchto stránkách k diagnóze zdravotního problému či nemoci. Vždy se poraďte se svým lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem.

Různé

Další informace nalezte na Legal Disclaimer, Linking Disclaimer a Privacy. Pro nahlášení podezření na nežádoucí účinek nebo jiné skutečnosti související s použitím léčivého přípravku prosím kontaktujte společnost BAXTER CZECH spol. s r.o.